Welcome to the Support Center / Добре дошли в центъра за поддръжка


In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address, phone and name are required to submit a ticket.

С цел подобраване на услугите ни и по-добро отреагиране при проблем, създадохме тази билетна система за поддръжка. Всеки билет има уникален номер, чрез който можете да следите развитието по решеннието на даден проблем. За ваше удобство се пази архив с историята на вашето оплакване и решението му. За да можете да пуснете валиден билет към поддръжката , ще трябва да предоставите е-мейла, телефона и името си на системата.